ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY JEDNOSTKI MEDYCZNE ZAINTERESOWANE WYKONYWANIEM BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO.
GŁOWA

a. ocena centralnego układu nerwowego:
- poszerzenie diagnostyki po wcześniejszym wykonaniu badań obrazowych (TK) oraz wątpliwości diagnostyczne,
- podejrzenie procesów rozrostowych w obrębie mózgowia i opon,
- podejrzenie przerzutów nowotworowych do mózgu,
- zaburzenia rozwojowe CUN (wady wrodzone),
- patologie w obrębie układu komorowego-ocena drożności wodociągu mózgu,
- zaburzenia mielinizacji w wieku rozwojowym i inne choroby demielinizacyjne (np. SM),
- choroby metaboliczne,
- zmiany zapalne,
- zespoły otępienne, zmiany wsteczne OUN,
- wczesna diagnostyka udaru niedokrwiennego mózgu ,
- ocena struktur tylnej jamy czaszki (szczególnie uwzględnienie mostu, rdzenia przedłużonego),
- zmiany w okolicy nadsiodłowej i okołosiodłowej z oceną ewentualnego ucisku na skrzyżowanie nerwów wzrokowych,
- podejrzenie konfliktu nerwowo-naczyniowego,
- anomalie rozwojowe układu naczyniowego (tętniaki, malformacje naczyniowe).

b. ocena przysadki mózgowej
- podejrzenie gruczolaka przysadki mózgowej –zaburzenia hormonalne lub objaw masy,
- podejrzenie guza pierwotnego okolicy wewnątrzsiodłowej,
- podejrzenie guza pierwotnego okolicy okołosiodłowej,
- poszukiwanie przerzutów.

c. ocena piramid kości skroniowych
- procesy nowotworowe złośliwe i łagodne,
- guzy kąta mostowo-móżdżkowego,
- patologia przewodu słuchowego zewnętrznego,
- patologie ucha środkowego,
- patologie naczyniowe-tętniaki, naczyniaki,
- procesy zapalne,
- stany pourazowe.

d. ocena oczodołów i nerwów wzrokowych
- ocena małych zmian wewnątrzgałkowych,
- poszukiwanie ognisk demielinizacji nerwu wzrokowego i ocena rozległości ,
- podejrzenie nowotworu pierwotnego gałki ocznej i struktur wewnątrzoczodołowych,
- poszukiwanie przerzutów do oczodołu,
- przedoperacyjna ocena morfologiczna i topograficzna nowotworów,
- ocena procesów chorobowych okolicy skrzyżowania nerwów wzrokowych oraz w jego sąsiedztwie,
- wytrzeszcz,
- ocena tkanek miękkich oczodołu,
- nagła lub szybko postępująca utrata wzroku o nieznanej etiologii,
- ocena pooperacyjna i okresowa struktur oczodołu,
- wątpliwości diagnostyczne w ocenie obrazu USG gałki ocznej.

e. ocena zatok
- procesy nowotworowe pierwotne i wtórne oraz nacieki szerzące się przez ciągłość z sąsiednich narządów,
- procesy zapalne zatok przynosowych i ich powikłania,
- polipowatość nosa i zatok przynosowych,
- anomalie rozwojowe.

f. ocena twarzoczaszki
- nowotwory pierwotne i wtórne twarzoczaszki,
- naciek przez ciągłość z sąsiednich narządów,
- przedoperacyjna ocena morfologiczna i topograficzna nowotworów ślinianek,
- poszukiwanie wznowy nowotworów ślinianek .

g. nerwy czaszkowe

h. naczynia mózgowe

i. szyszynka

j. badanie perfuzyjne mózgu     Copyright by PRO-SCAN s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone.