ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY JEDNOSTKI MEDYCZNE ZAINTERESOWANE WYKONYWANIEM BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO.
Cennik badań.

  Cennik badań NMR:

GŁOWA BEZ KONTRASTU - 500,00 zł
GŁOWA Z KONTRASTEM - 620,00 zł
GŁOWA BEZ KONTRASTU + nerwy czaszkowe - 650,00 zł
GŁOWA Z KONTRASTEM + ANGIO - 840,00 zł
GŁOWA + ANGIO BEZ KONTRASTU - 770,00 zł
GŁOWA + ANGIO Z KONTRASTEM - 870,00 zł
ANGIO MR NACZYŃ MÓZGOWYCH GŁOWY - 650,00 zł
ANGIO MR TĘTNICE SZYJNE - 660,00 zł
ANGIO MR NACZYNIA NERKOWE - 660,00 zł
OCZODOŁY BEZ KONTRASTU - 500,00 zł
OCZODOŁY Z KONTRASTEM 600,00 zł
SZYJA BEZ KONTRASTU - 500,00 zł
SZYJA Z KONTRASTEM - 620,00 zł
TARCZYCA - 500,00 zł
TARCZYCA Z KONTRASTEM - 620,00 zł
ŚLINIANKA - 500,00 zł
ŚLINIANKA Z KONTRASTEM - 620,00 zł
ZATOKI OBOCZNE NOSA BEZ KONTRASTU - 500,00 zł
ZATOKI OBOCZNE NOSA Z KONTRASTEM - 600,00 zł
TWARZOCZASZKA BEZ KONTRASTU - 500,00 zł
TWARZOCZASZKA Z KONTRASTEM - 600,00 zł
PRZYSADKA Z KONTRASTEM - 600,00 zł
KRĘGOSŁUP JEDEN ODCINEK BEZ KONTRASTU - 450,00 zł
KRĘGOSŁUP JEDEN ODCINEK Z KONTRASTEM - 600,00 zł
UKŁAD RUCHU – STAWY BEZ KONTRASTU - 520,00 zł
UKŁAD RUCHU – STAWY Z KONTRASTEM - 620,00 zł
STAW SKRONIOWO - ŻUCHWOWY BEZ KONTRASTU - 800,00 zł
STAW SKRONIOWO - ŻUCHWOWY Z KONTRASTEM - 900,00 zł
STAWY KRZYŻOWO BIODROWE - 450,00 zł
DŁONIE NADGARSKI BEZ KONTRASTU - 680,00 zł
DŁONIE NADGARSKI Z KONTRASTEM - 780,00 zł
STOPY BEZ KONTRASTU - 680,00 zł
STOPY Z KONTRASTEM - 780,00 zł
MIEDNICA MAŁA BEZ KONTRASTU - 550,00 zł
MIEDNICA MAŁA Z KONTRASTEM - 670,00 zł
KLATKA PIERSIOWA LUB ŚRÓDPIERSIE BEZ KONTRASTU - 600,00 zł
KLATKA PIERSIOWA LUB ŚRÓDPIERSIE BEZ I PO KONTRAŚCIE - 750,00 zł
WĄTROBA BEZ KONTRASTU - 550,00 zł
WĄTROBA BEZ I PO KONTRAŚCIE - 670,00 zł
TRZUSTKA BEZ KONTRASTU - 550,00 zł
TRZUSTKA Z KONTRASTEM - 670,00 zł
NERKI BEZ KONTRASTU - 550,00 zł
NERKI Z KONTRASTEM - 670,00 zł
NADNERCZA BEZ KONTRASTU - 550,00 zł
NADNERCZA Z KONTRASTEM - 670,00 zł
KOŚCI BEZ KONTRASTU - 550,00 zł
KOŚCI Z KONTRASTEM - 670,00 zł
TKANKI MIĘKKIE BEZ KONTRASTU - 550,00 zł
TKANKI MIĘKKIE Z KONTRASTEM - 670,00 zł
UROGRAFIA - 670,00 zł
JAMA BRZUSZNA BEZ KONTRASTU - 550,00 zł
JAMA BRZUSZNA Z KONTRASTEM - 670,00 zł
JAMA BRZUSZNA Z KONTRASTEM + CHOLANGIO - 940,00 zł
JAMA BRZUSZNA Z KONTRSTEM + UROGRAFIA - 940,00 zł
NARZĄD RODNY Z KONTRASTEM - 650,00 zł
PROSTATA Z KONTRASTEM - 650,00 zł
MAMMOGRAFIA MR - 1000,00 zł
KONTRAST DOŻYLNY - 150,00 zł

Zgodnie z art. 28 ust.4 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta, maksymalna wysokość opłaty za:

1. Jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,
2. Jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,00007,
3. Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004

- przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art.20 pkt.2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

14.09.2018
     Copyright by PRO-SCAN s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone.