ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY JEDNOSTKI MEDYCZNE ZAINTERESOWANE WYKONYWANIEM BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO.
Częste Pytania (FAQ)

1. Jakie są korzyści z badania Rezonansem Magnetycznym (MR)??

Badanie Rezonansem Magnetycznym w przeciwieństwie do badania Tomokomputerem (TK) nie wykorzystuje do obrazowania tkanek potencjalnie szkodliwego promieniowania rentgenowskiego. Jest to dokładniejsze badanie w obrazowaniu zmian chorobowych położonych w tkankach miękkich, poza kostnych. W wielu przypadkach jednak MR nie jest badaniem alternatywnym dla badania TK, a jedynie uzupełniającym, szczególnie wówczas, gdy choroba poza tkankami miękkimi zajmuje układ kostny i odwrotnie badanie TK stanowi uzupełnienie dla badania MR gdy istota choroby dotyczy tkanek miękkich.

2. Które z badań MR czy TK ma większą wartość w diagnostyce kręgosłupa szyjnego??

Zarówno dla neurologa, a w szczególności dla neurochirurga większą wartość w obrazowaniu kręgosłupa szyjnego ma badanie MR. Tu właśnie badanie TK może być tylko, a w większości przypadków nawet nie musi być, metodą uzupełniającą.
Najczęstszym schorzeniem kręgosłupa szyjnego jest dyskopatia lub kostne zmiany zwyrodnieniowe wpuklające się do kanału kręgowego. Choroba nierzadko dotyczy prawie całego kręgosłupa szyjnego i dlatego wymagana jest całościowa precyzyjna ocena kręgosłupa. Badanie TK wykonane nawet na cały kręgosłup szyjny, daje bardzo nieprecyzyjny obraz przestrzeni śródkanałowej (potrzebny neurochirurgowi dla kwalifikacji do operacji), uniemożliwiający dokładną ocenę patologii, a tymbardziej kwalifikację do operacji.
Dodatkowo do tak wykonanego badania wymagane jest użycie znacznie większej dawki promieniowania rentgenowskiego.
W takim przypadku badanie MR powinno mieć priorytet, a badanie TK może być, ale nie musi, ewentualnym dodatkiem diagnostycznym.

3. Które z badań MR czy TK ma większą wartość dla diagnostyki kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.

Oba badania mają tu duże znaczenie, uzupełniają się wzajemnie. Wyrazistość patologii, szczególnie dyskowej jest duża zarówno w badaniu TK jak i w MR.
W interpretacji neurochirurgicznej dla diagnostyki świeżej choroby dyskowej większą wartość ma badanie TK. Oba badania natomiast wykonywane dla tej samej patologii mają znaczenie przy różnicowaniu zmian świeżych od przewlekłych, już włókniejących lub wapniejących. Daje to możliwość wyboru właściwej, neurochirurgicznej taktyki operacyjnej.
Gdy chory był już leczony operacyjnie i gdy trzeba z dużą dokładnością ocenić region operowany (Blizna? Resztkowa masa jądra miażdżystego? Tampony hemostatyczne?), badanie MR wnosi znacznie więcej cennych informacji niż badanie TK W przypadku chorób rozrostowych oba badania MR i TK uzupełniają się, a więc powinny być wykonane oba.
     Copyright by PRO-SCAN s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone.