ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY JEDNOSTKI MEDYCZNE ZAINTERESOWANE WYKONYWANIEM BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO.
Ważna informacja!

Badania rezonansu magnetycznego (MR) zarówno kontrastowe jak i bez kontrastu wykonywane w Pracowni PRO-SCAN w Malborku są w pełni finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a tym samym nie obciążają budżetu lekarza lub jednostki kierującej.Badanie MR zaliczane jest do badań kosztochłonnych i finansowane jest przez NFZ odrębnie w ramach „ambulatoryjnego świadczenia specjalistycznego”.
W oparciu o to zatem, obowiązujące przepisy * pozwalają każdemu lekarzowi w otwartej opiece medycznej, a w tym lekarzowi POZ zrealizować diagnostykę MR u danego pacjenta.

*§ 16 Zarządzenia Nr 65/2007 z dnia 20 września 2007 roku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienionego zarządzeniami Nr 90/2007/DSOZ z dnia 17 października 2007 roku oraz Nr 5/2008/DSOZ z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne.

Powyższa zasada może ulec zmianie w nowym 2010 roku

Jednocześnie informujemy, że Pracownia PRO-SCAN wykonuje także badania MR prywatnie, bez lub ze skierowaniem, według załączonego cennika !!!
     Copyright by PRO-SCAN s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone.