ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY JEDNOSTKI MEDYCZNE ZAINTERESOWANE WYKONYWANIEM BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO.
Jak działa rezonans

Zasada działania Rezonansu Magnetycznego

Wykorzystuje się w nim pole elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, które wytwarza nadprzewodzący elektromagnes.
Pacjent umieszczany jest w środku elektromagnesu i wówczas wysyłane są w jego kierunku fale radiowe, które oddziaływują z jądrami wodorów czyli protonami jego ciała. Protony znajdując się w polu magnetycznym o wysokiej sile zostają namagnesowane. Te same protony w dalszym ciągu pochłaniają impulsy fal elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej i zmieniają parametry magnetyzacji.
Protony, w końcowej fazie będąc źródłem fal radiowych, powracają do swojego pierwotnego stanu. Sygnały fal radiowych przetwarzane są przez system komputerowy i przekształcane w odpowiedni obraz na ekranie,
w zależności od rodzaju tkanki ciała ludzkiego, która go wysyła.

Do chwili obecnej nie wykryto działań ubocznych lub szkodliwych powyższego procesu dla żywego organizmu !!!
     Copyright by PRO-SCAN s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone.