ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY JEDNOSTKI MEDYCZNE ZAINTERESOWANE WYKONYWANIEM BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO.
Kto nie może mieć badania

BEZWZGLĘDNYM PRZECIWWSKAZANIEM do badania rezonansu magnetycznego są:

- wszczepione u pacjenta urządzenia elektryczne i elektroniczne, a szczególnie rozrusznik serca lub inny układ elektroniczny stymulujący jego pracę , wszczepiony aparat słuchowy lub inne urządzenia których nie można na czas badania odłączyć.
- ciężkie zaburzenia rytmu serca,
- klipsy metalowe wewnątrzczaszkowe,
- metaliczne ciało obce w oku (np. opiłki metali).
- metalowe endoprotezy,
- metalowe szwy i ciała obce w innej lokalizacji niż badana,
- I trymestr ciąży

WZGLĘDNYM PRZECIWWSKAZANIEM do badania rezonansu magnetycznego są:

- pompa insulinowa (na czas badania musi być odłączona!),
- II i III trymestr ciąży,
- klaustrofobia (lęk przed małym pomieszczeniem o różnym stopniu nasilenia - możliwa podaż środków uspokajających).

W przypadku pacjentów chcących wykonać badanie MR, a posiadających:

- klipsy naczyniowe,
- filtr żyły głównej,
- sztuczną zastawkę lub inne elementy pooperacyjne,
- protezę oczną, inne ciała obce w gałce ocznej (np. opiłki metalu),
- spiralę antykoncepcyjną, wkładkę wewnątrzmaciczną,
- spiralę embolizującą,
- neurostymulator lub inne urządzenie podające leki,
- wewnętrzny aparat słuchowy, wszczep ślimakowy, plastykę kosteczek słuchowych,
- metalowe odłamki, szwy lub wszczepy (śruby, płytki, gwoździe, endoprotezy),
- protezy i klamry zębowe z elementami metalowymi,
- klamry stymulujące wzrost kości,
- inne metalowe elementy w ciele

Konieczne jest dostarczenie zaświadczenia o dopuszczeniu wszczepionych elementów do umieszczenia w polu elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości.
Zaświadczenie takie wydać może tylko lekarz lub jednostka medyczna, w której przeprowadzono zabieg wszczepienia elementu.
Tylko oni mają rozeznanie co do typu materiału z którego zbudowany jest element.

Badania MR nie wykonuje się u pacjentów z TATUAŻEM badanej okolicy ciała oraz u KOBIET w CIĄŻY (brak dokładnych danych o wpływie badania na płód).
- Badania wykonywane są u pacjentów do wagi 130 kg

- Badania wykonywane są u pacjentów u których obwód brzucha nie przekracza 125 cm
     Copyright by PRO-SCAN s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone.