ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY JEDNOSTKI MEDYCZNE ZAINTERESOWANE WYKONYWANIEM BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO.
MR NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ (W TYM MR SERCA)

Pracownia rezonansu magnetycznego - NZOZ „PROSCAN” w Malborku, ze względu na posiadane wyposażenie – Rezonans Magnetyczny 1,5 T, oraz specjalistyczne oprogramowanie posiada najwyższy - III stopień referencyjności - umożliwiający wykonywanie (poza standardowymi badaniami takimi jak MR głowy, kręgosłupa) wysoko-specjalistyczne badania takie jak: rezonans naczyń, badania perfuzji mózgu, dróg nerwowych, piersi oraz rezonans serca.

W ostatnich latach wybitnie wzrosło zapotrzebowanie na badania MR serca będące obecnie „złotym standardem” w nieinwazyjnej ocenie anatomii i funkcji serca. Jak dotychczas dostępność tej doskonałej metody obrazowania w naszym regionie jest bardzo ograniczona. Tą lukę zamierza wypełnić w województwie pomorskim i warmińsko - mazurskim NZOZ „PROSCAN”.

Głównymi zaletami badanie serca rezonansem magnetycznym jest wysoka jakość uzyskiwanych obrazów dzięki wysokiej rozdzielczości znacznie przekraczającej uzyskiwaną w stosowanej powszechnie echokardiografii, brak tak znacznego wpływu na jakość badania rozmiaru pacjenta, jakości tzw. okna akustycznego, upowietrznienia płuc (rozedma), oraz większy komfort pacjenta oraz mniejszą inwazyjność w przypadku stosowanych dla poprawienia jakości obrazowania technik przezprzełykowych.

Brak promieniowania jonizującego pozwala, w odróżnieniu od wielorzędowej tomografii komputerowej, na monitorowanie efektów terapii bez ryzyka narażenia na przekroczenie bezpiecznych dawek okresowych.

Poniżej pokrótce przedstawiamy konkretne wskazania do badania serca MR:

• Najnowsza definicja amerykańskich oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) z 2007r pozwala (w połączeniu z objawami klinicznymi) na rozpoznanie zawału serca (świeżego lub przebytego) na podstawie danych z nieinwazyjnych badań obrazowych. W porównaniu do pozostałych metod obrazowania CMR wyróżnia największą dokładnością oceny rozległości uszkodzenia pozawałowego.

Dyssekcja aorty – rozdzielczość gwarantuje ocenę rozległości dyssekcji (punkty wejścia i wyjścia) rozciąganie się dyssekcji na duże tętnice, ocenę towarzyszącej niedomykalności zastawki aortalnej,

Schorzenia osierdzia – CMR jest nieocenioną metoda w różnicowaniu kardiomiopatii restrykcyjnej oraz zaciskającego zapalenia osierdzia

Pierwotne kardiomiopatie – restrykcyjna, rozstrzeniowa, przerostowa, dysplazje, niescalenie miokardium

Guzy serca i jego okolic – dokładna ocena anatomiczna, różnicowanie zmian pierwotnych oraz przerzutowych

Ocena funkcji komór – dokładna ocena nacieków tłuszczowych, masy, objętości i kurczliwości komór. Rezonans magnetyczny dzięki obrazowaniu trójwymiarowego zbioru danych nie wymaga stosowania skomplikowanych założeń geometrycznych i umożliwia wierne odwzorowanie trójwymiarowej geometrii komór w skurczu i rozkurczu. Obecnie CMR jest referencyjną nieinwazyjną metoda ceny funkcji komór serca. Zastosowanie technik kontrastowych podczas badań echokardiograficznych jedynie zbliża tą metodę do złotego standardu oceny jaką jest CMR.

Wrodzone i nabyte wady anatomiczne serca. Obecnie dysponujemy danymi o równej skuteczności CMR i echokardiografii w ocenie wad zastawkowych. CMR zatem jest bardzo dobrą metodą dla pacjentów, u których jakość obrazów echokardiograficznych nie jest satysfakcjonująca.

• Ocena wymienionych patologii przed planowaną operacją kardiochirurgiczną.- guzy płuc i ocena naciekania ściany klatki piersiowej,
- ocena odwracalnego i nieodwracalnego uszkodzenia mięśnia serca oraz ocena jego żywotności,
- guzy serca, wady serca, kardiomiopatie, choroba niedokrwienna serca,
- choroby dużych naczyń


   

   


      

   
     Copyright by PRO-SCAN s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone.